31 Μαρτίου 2016

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

Από 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι επιχειρήσεις (οντότητες) είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας έχοντας την κατάλληλη πιστοποιημένη επιμόρφωση απο το ΕΚΠΑ μπορούν να αναλάβουν άμεσα και αποτελεσματικά την τήρηση βιβλίων με απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα όλων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.

Share This: