12 Σεπτεμβρίου 2015

Λογιστικά

 • Ενημέρωση – τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων Β’ κατηγορίας (απλογραφικά) και Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά) , στο γραφείο μας
 • Καταχώρηση ή έλεγχος καταχωρημένων παραστατικών
 • Μετάβαση  λογαριασμών από Ε.Γ.Λ.Σ στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Προβλέψεις αποτελεσμάτων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες – intrastat
 • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
 • Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις – ΕΣΠΑ
 • Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Επίβλεψη – παρακολούθηση ή και έλεγχος λογιστηρίων
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο και τις τράπεζες
 • Δωρεάν λογισμικό, πλήρη μηχανοργάνωση, δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραμμα τόσο από το γραφείο μας όσο και από το γραφείο σας ή από οποιοδήποτε σημείο επιθυμείτε, μέσω ίντερνετ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε λογιστικό-φοροτεχνικό θέμα σας απασχολεί
 • Ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο ή τις τράπεζες
 • Καθημερινή παρακολούθηση φορολογικών-οικονομικών υποχρεώσεων φυσικών & νομικών προσώπων με πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος (ειδικά εάν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος σας συνιστούμε να μας ζητήσετε αυτή την υπηρεσία)

 

Share This: