Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων

Η εφαρμογή της ΓΓΠΣ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τα Φυσικά Πρόσωπα είναι σε λειτουργία.
Διαθέσιμα είναι τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3.