Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πλειστηριασμοί: Εννέα κρίσιμες απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι

Δεκάδες είναι πλέον τα ερωτήματα και η ανησυχία που επικρατεί στους δανειολήπτες έως ότου ξεκαθαρισθεί πλήρως και η τελευταία λεπτομέρεια του νέου νόμου.

O δικηγόρος, κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος απαντά σε εννέα κρίσιμες ερωτήσεις, ώστε να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα τι θα ισχύει με την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και να είμαστε έτοιμοι για το τι θα βρούμε μπροστά μας.

Αναλυτικά όσα μας απάντησε:

Ποιοι έχουν δικαίωμα για διάσωση κύριας κατοικίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018;

Όσοι εφόσον:

α) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει

για ένα ενήλικα τα 1159,4 ευρώ

για δύο ενήλικες τα 1972

για 2 ενήλικες με ένα παιδί τα 2448

για 2 ενήλικες με 2 παιδιά τα 2924

β) Η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει

για τον άγαμο τις 180.000 ευρώ

προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο

και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι 3 τέκνα

γ) να υπήρξε συνεργάσιμος κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου

Αν έχω τις παραπάνω προϋποθέσεις εντάσσομαι στο Νόμο;

Όχι.  Πρέπει επιπρόσθετα να αποδείξεις:

α) ο δανεισμός δεν ήταν δόλιος

β) να υπάρχει μείωση στο εισόδημα

γ) να έχουν ακολουθηθούν όλες οι προθεσμίες και οι τυπικές διαδικασίες του νόμου

δ) να μην υπάρχει εμπορική ιδιότητα

Τι θα πληρώσει ο δανειολήπτης;

Τα χρήματα που θα καταβληθούν συνολικά δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από αυτά που θα λάμβαναν οι Τράπεζες αν το σπίτι έβγαινε στον πλειστηριασμό

Πως θα γίνεται η εκτίμηση της αξίας του σπιτιού;

-Από ειδικό εμπειρογνώμονα που διορίζει το Δικαστήριο από Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνώμων το οποίο θα συσταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

-30 ημέρες πριν την δικάσιμο θα υποβάλλει την εκτίμησή του στο Δικαστήριο

Σε ποια περίπτωση θα χρηματοδοτεί τη δόση του Δικαστηρίου το Κράτος;

Οφειλέτες με ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο εφόσον:

α) Μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο

για ένα ενήλικα τα 682 ευρώ

για δύο ενήλικες τα 1160

για 2 ενήλικες με ένα παιδί τα 1126

για 2 ενήλικες με 2 παιδιά τα 1720

β) Η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει

για τον άγαμο τις 120 .000

προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο

και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι 3 τέκνα

Η διάρκεια της συνεισφοράς του Δημοσίου είναι μέχρι 3 έτη

Συνεργάσιμος δανειολήπτης. Για πόσο;

Ο οφειλέτης πρέπει καθ΄ όλη της διάρκεια της διαδικασίας να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης

Πότε θα γίνει το Δικαστήριο;

-Υποχρεωτικά τελική δικάσιμο σε 6 μήνες

-Όλες οι παλιές αιτήσεις θα επαναπροσδιοριστούν για συζήτηση εντός τριετίας

Τι ισχύει για τις εκκρεμείς αιτήσεις;

-Ακόμα δεν γνωρίζουμε

Τι ισχύει για τους πλειστηριασμούς από  1-1-2016;

-Τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου θα ορίζεται η εμπορική αξία

-Η τράπεζα μπορεί να πάρει το ακίνητο στην τιμή πρώτης προσφοράς εφόσον το ζητήσει.

-Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστούν πλειοδότες τότε με απόφαση Δικαστηρίου μπορεί να πωληθεί ελεύθερα μέχρι και με δόσεις στην Τράπεζα ή σε τρίτον

-Καθορίζονται ώρες και ημέρες επίσκεψης στο ακίνητο για τους ενδιαφερόμενους.

19/11/2015
Πηγή : www.news247.gr