Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τέλος στα πλαστά και εικονικά τιμολόγια – On line όλες οι συναλλαγές

«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή μέσω πλαστών και εικονικών τιμολογίων επιχειρεί να βάλει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προωθώντας σχέδιο για την on- line διαβίβαση των φορολογικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το σχέδιο όλες οι συναλλαγές στο χονδρεμπόριο αλλά και στις υπηρεσίες θα καταγράφονται μέσω άμεσης και on-line διαβίωσης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου συστήνεται Ομάδα Εργασίας για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης φορολογικών δεδομένων.

Η Ομάδας Εργασίας θα πρέπει μέχρι 30-10-2015, να παραδώσει το πόρισμά της στον Αναπληρωτή Υπουργό και στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Επίσης ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας οφείλει να ενημερώσει και την Διεύθυνση Οργάνωσης για την ολοκλήρωση του έργου της.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα εξής:

– Μιχαήλ Μυτιληναίος, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως Συντονιστής.

– Παναγιώτης Μαυρίδης, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ως μέλος και αναπληρωτή του Συντονιστή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.

– Ελένη Φραγκούλη, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ζ’- Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

– Ιωάννης Μανουσάκης, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

– Γεώργιος Εμμανουήλ, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, ως μέλος.

– Αριστομένης Κωτσάκης, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως της (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος.

– Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής- Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών , ως μέλος.

– Γεώργιος Βερναρδάκης, υπάλληλος με βαθμό Β’, του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

imerisia.gr