Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Βάσει της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του Ν.4342/2015, βάσει της οποίας καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του Ν.4342/2015, βάσει της οποίας καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις περιπτώσεις ακινήτων που εκμισθώνονται, ώστε να συμπεριληφθούν στη σχετική υποχρέωση και ακίνητα που μέχρι πρότινος εξαιρούνταν, κυρίως κατοικίες επιφάνειας μικρότερης των 50 τ.μ.  Το πρόβλημα έγκειται όχι μόνο στην ίδια την ουσία της διάταξης, αλλά κυρίως στην εφαρμογή της, καθώς η έκδοση ΠΕΑ ζητείται όχι μόνο στις νέες μισθώσεις, αλλά και στις τροποποιήσεις/ανανεώσεις/επεκτάσεις των υφιστάμενων μισθωτηρίων συμβολαίων.