Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Όπλισε η εφορία κατά της φοροδιαφυγής

Του Σπύρου Δημητρέλη

Και τυπικά πλέον βρίσκεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή της εφορίας για την πληροφόρηση των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων. Δημοσιεύτηκε στο φύλο εφημερίδας της κυβερνήσεως απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κος Τρύφωνας Αλεξιάδης και επιτρέπει την πληροφόρηση με συνοπτικές διαδικασίες όλης της τραπεζικής σχέσης κάθε φορολογούμενου για τα προηγούμενα δέκα χρόνια.

Στην πράξη ένας ελεγκτής του υπουργείου Οικονομικών που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο πόθεν έσχες ενός φορολογούμενου θα μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος από τις τράπεζες να πληροφορηθεί όλες τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η λήψη των στοιχείων θα γίνεται σε διάστημα μερικών ημερών ή και  ωρών ανάλογα με την περίπτωση.

Με βάση την κίνηση των λογαριασμών θα διαπιστώνεται το ποσό της καθαρής αύξησης της αποταμίευσης του ελεγχόμενου και θα συγκρίνεται με το εισόδημα που έχει δηλώσει στην εφορία. Αν προκύπτει σημαντική διαφορά θα βεβαιώνεται πρόσθετος φόρος, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για την υπογραφή της απόφασης: Δημοσιεύθηκε σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1957/11.9.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, που αφορά την επέκταση και τροποποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (όπως θεσπίστηκε με το Ν.4170/2013 και συμπληρώθηκε με το Ν.4211/2013).

Ειδικότερα, με την ανωτέρω Απόφαση, η οποία υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 62 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013), αντιμετωπίζονται βασικά γραφειοκρατικά και λειτουργικά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του Συστήματος και τα οποία δεν είχαν επιλυθεί μέχρι σήμερα.

Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης,  θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση στις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, καθώς και στο σύνολο των συναλλαγών που επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών.

Η υπογραφή αυτής της Υπουργικής Απόφασης, θα λειτουργήσει καταλυτικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, μειώνοντας τόσο τον χρόνο διενέργειας των ελέγχων όσο και το διοικητικό κόστος αυτών. Η ολοκλήρωση  του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που έχει προταχθεί ως εθνικός στόχος από την Ελληνική Πολιτεία.

πηγή: capital.gr