ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης

  Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΑΔ, η προ-δημοσίευση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
-> Continue reading ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης