Εργατικά-Ασφαλιστικά

  • Πλήρης μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
  • Έκδοση μισθολογικών-μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών μισθοδοσίας
  • Ενημέρωση λογιστικών άρθρων
  • Υποβολή ΑΠΔ – καταστάσεων ΙΚΑ
  • Προσλήψεις – Απολύσεις – Μεταβολές – Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Βιογραφικά σημειώματα
  • Επιλογή ιδανικού υποψήφιου για τη θέση που θέλετε να καλύψετε στην επιχείρηση σας
  • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, απαραίτητες πριν προχωρήσετε για πρώτη φορά σε πρόσληψη προσωπικού