Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νέα Θέση Εργασίας

Λογιστής / Λογίστρια

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρέχει λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εταιρείες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αναζητά Λογιστή / Λογίστρια για μόνιμη και πλήρη απασχόληση, για την κάλυψη θέσεως με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Λογιστής / Λογίστρια

Αρμοδιότητες:

Τήρηση και παρακολούθηση διπλογραφικών βιβλίων

Έλεγχος, χαρακτηρισμός και καταχώρηση παραστατικών δαπανών, παγίων, αγορών

Συμφωνίες Λογαριασμών (εμπορικό – λογιστική)

Καταχωρήσεις και συμφωνίες κινήσεων τραπεζών

Προσόντα:

Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης

Ελάχιστη πενταετής εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο εταιρείας ή λογιστικό γραφείο σε Γ’ κατηγορίας βιβλία.

Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)

Ευελιξία στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση, και ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

Οργάνωση και προσοχή στη λεπτομέρεια

Επιθυμητά προσόντα:

Άδεια Άσκησης Λογιστή Φοροτεχνικού

Γνώση προγραμμάτων Epsilon

Η εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό Εισαγωγικό Πακέτο Αποδοχών (1100-1300€ μικτά, αναλόγως προϋπηρεσίας)

Extra μη μισθολογικές παροχές

Συνεχής Εκπαίδευση

Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Δυνατότητες εξέλιξης

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@soukoulis.gr