Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

  • Άδεια παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών Α’ Τάξης με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους, τήρηση βιβλίων και υπογραφή φορολογικών δηλώσεων όλων των κατηγοριών.

  • Δίπλωμα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) από  την Ένωση Διεθνών Λογιστών της Μ. Βρετανίας Association of International Accountants (A.I.A.)

  • Δίπλωμα επαγγελματικής πιστοποίησηςτου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.) στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π)  

  • Διάκριση ως μια από τις κορυφαίες λογιστικές εταιρείες με την πιστοποίηση της μεγαλύτερης εταιρείας λογιστικών εφαρμογών της Ελλάδας.