Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Άδεια παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών Α’ Τάξης με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους, τήρηση βιβλίων και υπογραφή φορολογικών δηλώσεων όλων των κατηγοριών.

Δίπλωμα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) από  την Ένωση Διεθνών Λογιστών της Μ. Βρετανίας Association of International Accountants (A.I.A.)

Δίπλωμα επαγγελματικής πιστοποίησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.) στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π)   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EPSILON NET ACCOUNTING PARTNERS

Διάκριση ως μια από τις κορυφαίες λογιστικές εταιρείες με την πιστοποίηση της μεγαλύτερης εταιρείας λογιστικών εφαρμογών της Ελλάδας.