Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συμβουλευτική

Σε ένα πολύπλοκο και εξοντωντικό φορολογικό πλαίσιο οι υφιστάμενες και υπο σύσταση επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν άμεσες και μεθοδικές στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την βιωσιμότητα τους.
Η Φορολογιστική Κορίνθου διαθέτει την εµπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Έχοντας αναπτύξει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε να µπορούμε να καταγράψουμε τις πραγµατικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνουμε υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του και να παρακολουθήσουμε την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.
Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την συμμόρφωση σχετικά με τον κανονισμό για το GDPR
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος
  • Συμβουλές ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων
  • Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης
  • Παροχή Πληροφόρησης για Ευκαιρίες Χρηματοδότησης ΜΜΕ
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων
  • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων εταιρειών για λογαριασμό των μετόχων και των εταίρων τους
  • Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας

Το αποτέλεσμα της επιλογής των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας είναι η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, η βελτίωση της αποδοτικότητας της μονάδας σας και κυρίως η πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών.