Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Φ.Μ.: 800460356
Δ.Ο.Υ.: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 123755437000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 , ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τ.Κ.: 20131
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 , ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τ.Κ.: 20131
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ