Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Φορολογικά

  • Φορολογικές δηλώσεις (Φυσικών – Νομικών προσώπων)
  • Δηλώσεις ακινήτων Ε9, αρχικές, διορθωτικές, συμπληρωματικές
  • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια
  • Επίλυση και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Ενδικοφανής Προσφυγή
  • Διεκπεραίωση κλεισίματος ετών
  • Φορολογία εισοδήματος κατοίκων εξωτερικού
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε λογιστικό-φοροτεχνικό θέμα σας απασχολεί