Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

HR – Εργατικά

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά εργαζόμενο
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας και μισθοδοτικής κατάστασης
 • Αναλυτική κοστολόγηση ανά εργαζόμενο και ειδικότητα
 • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εντύπων πρόσληψης, αποχωρήσεων, ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, κλπ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών και δηλώσεων ΦΜΥ
 • Απογραφή εργοδότη σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και συνεχής επικοινωνία με τα στελέχη μας.
 • Εκπροσώπηση των πελατών μας στο ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ για την επίλυση διαφορών εργατικής φύσης
 • Υπολογισμό αμοιβών Διαχειριστών (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) και αμοιβές μελών Δ.Σ.