Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

IRIS άμεσες πληρωμές σε επαγγελματίες / μικρές επιχειρήσεις

Eισπράξεις για επαγγελματίες / επιχειρήσεις με χρήση ΑΦΜ / αριθμού κινητού / QR code

Οι επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίες εισπράττουν εντός δευτερολέπτων οφειλές από πελάτες τους άμεσα και εύκολα. Οι πελάτες εκτελούν τις πληρωμές τους γνωρίζοντας μόνο τον αριθμό του κινητού ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης, χωρίς να γνωρίζουν το ΙΒΑΝ της. Αρκεί να έχουν ενεργοποιήσει και τα δύο μέρη την υπηρεσία IRIS στο mobile banking. Προς περαιτέρω διευκόλυνση του πελάτη, η επιχείρηση μπορεί να παρέχει τον αριθμό κινητού ή ΑΦΜ σε μορφή κωδικού QR προς σάρωση.

Η διαδικασία της είσπραξης ολοκληρώνεται εντός λίγων δευτερολέπτων και η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας ενημερώνεται άμεσα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για τη λειτουργία της υπηρεσίας χρησιμοποιείται η υποδομή TIPS.

Η συμμετοχή της επιχείρησης στην υπηρεσία πραγματοποιείται με ενέργειες του συνεργαζόμενου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (η υπηρεσία προσφέρεται ήδη από Alpha BankΕθνική ΤράπεζαEurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και Viva.com).