Λογιστική – Φορολογική Υποστήριξη

 • Ενημέρωση – τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων Β’ κατηγορίας (απλογραφικά) και Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά) , στο γραφείο μας
 • Καταχώρηση ή έλεγχος καταχωρημένων παραστατικών
 • Μετάβαση  λογαριασμών από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε Διεθνή λογιστικά Πρότυπα (IFRS).
 • Προβλέψεις αποτελεσμάτων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες – intrastat
 • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
 • Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Φορολογικές δηλώσεις (Φυσικών – Νομικών προσώπων)
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9, αρχικές, διορθωτικές, συμπληρωματικές
 • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια
 • Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις εργασιών και επιτηδεύματος, μεταβολές, διακοπές εργασιών, λύσεις και εκκαθαρίσεις
 • Επίβλεψη – παρακολούθηση ή και έλεγχος λογιστηρίων
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο και τις τράπεζες
 • Δωρεάν λογισμικό, πλήρη μηχανοργάνωση, δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραμμα τόσο από το γραφείο μας όσο και από το γραφείο σας ή από οποιοδήποτε σημείο επιθυμείτε, μέσω ίντερνετ
 • Επίλυση και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Διεκπεραίωση κλεισίματος ετών
 • Φορολογία εισοδήματος κατοίκων εξωτερικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε λογιστικό-φοροτεχνικό θέμα σας απασχολεί
 • Ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο ή τις τράπεζες
 • Καθημερινή παρακολούθηση φορολογικών-οικονομικών υποχρεώσεων φυσικών & νομικών προσώπων με πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος (ειδικά εάν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος σας συνιστούμε να μας ζητήσετε αυτή την υπηρεσία)

Από 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι επιχειρήσεις (οντότητες) είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας έχοντας την κατάλληλη πιστοποιημένη επιμόρφωση απο το ΕΚΠΑ μπορούν να αναλάβουν άμεσα και αποτελεσματικά την τήρηση βιβλίων με απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα όλων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.